Ẩn menu
Cập nhật: 9:21, 22/7/2019
1100 lượt đọc

3.1.3 Tìm kiếm hồ sơ nhân sự

3.1.3 Tìm kiếm hồ sơ nhân sự

Mô tả: Cho phép tìm kiếm nhanh hồ sơ giáo viên dựa trên một số các thông tin như : Mã giáo viên, Họ tên giáo viên, ngày sinh, giới tính, dân tộc, hình thức tuyển dụng...

Các bước thực hiện:

Bước 1: Kích vào danh mục 3. Nhân sự/ 3.1 Hồ sơ nhân sự/ 3.1.3 Tìm kiếm hồ sơ nhân sự

Bước 2: Nhập thông tin tìm kiếm vào 1 hoặc các trường dữ liệu tương ứng

Bước 3: Kích nút [Tìm kiếm].