Ẩn menu
Cập nhật: 15:39, 23/7/2019
859 lượt đọc

Thống kê lưu ban, lên lớp

Mô tả: Chức năng này hỗ trợ nhà trường thống kê số lượng, tỷ lệ % học sinh lên lớp, lưu ban, thi lại, rèn luyện lại của toàn trường theo từng khối, từng lớp.