Ẩn menu
Cập nhật: 15:5, 21/4/2018
3116 lượt đọc

Tìm kiếm hồ sơ nhân sự

Mô tả: Chức năng này cho phép nhà trường tìm kiếm hồ sơ nhân sự dựa trên một số thông tin như: Họ tên giáo viên, mã giáo viên, giới tính, dân tộc, hình thức tuyển dụng, ...

Các bước thực hiện:

Bước 1: Chọn phần mềm Quản lý giáo dục Tiểu học. Kích vào danh mục 3. Nhân sự/ 3.1.3 Tìm kiếm hồ sơ nhân sự.

Bước 2: Nhập thông tin tìm kiếm vào 1 hoặc các trường dữ liệu tương ứng

Bước 3: Kích nút [Tìm kiếm].