Ẩn menu
Cập nhật: 14:8, 22/7/2019
3307 lượt đọc

4.3.1 Nhập kết quả sức khỏe nuôi dưỡng

4.3.1 Nhập kết quả sức khỏe nuôi dưỡng

Mô tả: Cho phép nhà trường nhập trực tiếp thông tin về sức khỏe nuôi dưỡng cho trẻ. Kênh tăng trưởng và biểu đồ tăng trưởng của từng học sinh.

Các bước thực hiện:

Bước 1: Chọn phần mềm Quản lý giáo dục Mầm non. Kích vào danh mục 4. Học sinh/4.3 Quản lý sức khỏe nuôi dưỡng/4.3.1 Nhập kết quả sức khỏe nuôi dưỡng.

Bước 2: Chọn Nhóm lớp, Lớp cần nhập dữ liệu.

Bước 3: Tích chọn và nhập các thông tin Khám sức khỏe định kỳ, theo dõi biểu đồ cân nặng, Kênh tăng trưởng cân nặng,…

Bước 4: Kích nút [Cập nhật] để hoàn tất.