Ẩn menu
Cập nhật: 14:41, 17/7/2019
1141 lượt đọc

Danh sách dự xét tốt nghiệp THPT

Mô tả: Chức năng này hỗ trợ nhà trường lập danh sách dự xét tốt nghiệp cho học sinh khối 12 và thực hiện quy trình kiểm dò trước khi thực hiện xét tốt nghiệp.
Các bước thực hiện:
Bước 1: Tại phần mềm Quản lý giáo dục THPT. Kích vào danh mục 4. Học sinh/ 4.5 Tốt nghiệp THPT/ 4.5.1 Danh sách dự xét tốt nghiệp.
Bước 2: Kích nút [Lấy dữ liệu HSK12].