Ẩn menu
Cập nhật: 9:11, 22/7/2019
5417 lượt đọc

3.1.1 Hồ sơ cán bộ, giáo viên

3.1.1 Hồ sơ cán bộ, giáo viên

Các bước thực hiện:

Bước 1: Kích vào danh mục: 3. Nhân sự\ 3.1 Hồ sơ nhân sự\ 3.1.1 Hồ sơ cán bộ, giáo viên

Bước 2: Trên màn hình hiển thị, kích nút [Thêm mới].

Bước 3: Nhập thông tin của giáo viên: Thông tin cá nhân; Vị trí việc làm, TCCD; Phụ cấp; Đào tạo, bồi dưỡng; Đánh giá, phân loại.

Cách nhập các thông tin như sau:

 

a.      Thông tin cá nhân:

 

Lưu ý: Các thông tin có màu đỏ bắt buộc phải nhập

- Họ tên: Nhập đầy đủ họ tên theo thông tin ghi trong giấy khai sinh.

- Ngày sinh: Nhập theo ngày sinh ghi trong giấy khai sinh.

- Giới tính: Chọn một trong hai giá trị Nam hay Nữ.

- Trạng thái CB: Chọn trạng thái cán bộ tương ứng với thông tin giáo viên đang công tác hoặc chuyển trường, hoặc nghỉ hưu. Mặc định là đang làm việc

- CMTND/TCC: Nhập theo giấy chứng minh nhân dân được cấp gần nhất (hoặc thẻ căn cước nếu có)

- Email: Nhập địa chỉ email, lưu ý email phải đúng định dạng và duy nhất.

- Điện thoại: Nhập số điện loại, lưu ý nhập dữ liệu kiểu số.

- Số sổ BHXH: Nhập theo Số sổ bảo hiểm xã hội chính.

- Dân tộc: Chọn dân tộc theo thông tin ghi trong giấy khai sinh. Mặc định là dân tộc Kinh.

- Tôn giáo: Chọn tôn giáo đang theo. Giá trị mặc định là “Không theo tôn giáo nào”

- Quê quán: Cho phép cập nhật tuần tự từ Tỉnh/Thành phố, Quận/huyện, Phường/Xã, địa chỉ. Sau khi chọn Tỉnh/Thành phố thì Quận/huyện thuộc Tỉnh sẽ hiển thị tương ứng.

- Là đoàn viên, là đảng viên: Tích chọn nếu có.

 

b. Vị trí việc làm, TCCD (Tiểu chuẩn chức danh)

 

- Vị trí việc làm: chọn loại vị trí phụ trách của cán bộ, giáo viên

- Nhóm chức vụ: Hiển thị theo loại vị trí việc đã chọn trên.

- Hình thức hợp đồng: Chọn loại hình thức hợp đồng đã ký kết với đơn vị công tác có tham gia đóng bảo hiểm

- Ngày tuyển dụng, cơ quan tuyển dụng: Ghi ngày đầu tiên và đơn vị có tham gia đóng bảo hiểm xã hội.

- Nghề nghiệp khi được tuyển dụng: Ghi nghề nghiệp trước khi được tuyển dụng đi làm việc, ví dụ Sinh viên, học sinh, công nhân, kế toán...

- Ngạch/Hạng: Căn cứ theo Quyết định lương đang hưởng, chọn tên ngạch trong danh sách.

- Mã số: Hiển thị theo thông tin Ngạch/hạng đã chọn ở trên.

- Nhiệm vụ kiêm nhiệm: Tích chọn nhiệm vụ kiêm nhiệm trong danh sách nếu có.

- Số tiết thực dạy trên tuần: Nhập tổng số tiết giáo viên dạy trên tuần.

- Số tiết kiêm nhiệm trên tuần: Nhập tổng số tiết giáo viên dạy kiêm nhiệm trên tuần

- Các thông tin Đã tập huấn kĩ năng sống, dạy học sinh khuyết tật học hòa nhập, dạy 1 buổi/ngày, dạy 2 buổi/ngày: Tích chọn nếu có.


c. Phụ cấp

 

- Mức phụ cấp thu hút nghề (%): Nhập % phụ cấp thu hút của cán bộ

- Mức phụ cấp thâm niên (%): Nhập % phụ cấp thâm niên

- Mức phụ cấp ưu đãi nghề (%): Nhập % phụ cấp ưu đãi nghề

- Bậc lương: Chọn bậc lương cán bộ đang được hưởng

 
d. Đào tạo bồi dưỡng

 

- Kết quả bồi dưỡng thường xuyên: Chọn kết quả bồi dưỡng cao nhất trong danh sách hiển thị

- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Chọn trình độ chuyên môn cao nhất trong danh sách hiển thị

- Trình độ lý luận chính trị: Chọn trình độ lý luận cao nhất.

- Trình độ quản lý giáo dục: Chọn trình độ quản lý giáo dục cao nhất

- Ngoại ngữ: Chọn tên ngoại ngữ chính trong danh sách và trình độ ngoại ngữ, nhóm chứng chỉ ngoại ngữ, loại chứng chỉ ngoại ngữ, khung năng lực ngoại ngữ tương đương, điểm ngoại ngữ tương ứng với trình độ có điểm. Đối với cán bộ có 2 ngoại ngữ trở lên thì nhập thêm thông tin ngoại ngữ và trình độ vào bảng quá trình.

- Trình độ tin học: Chọn trình độ tin học cao nhất.

- Chuyên ngành: Chọn chuyên ngành đào tạo cao nhất


e. Đánh giá, phân loại

 

- Đánh giá viên chức: Chọn mức độ đánh giá viên chức

- Đánh giá chuẩn NN CBQL/ GV: Bắt buộc phải chọn kết quả đánh giá của từng tiêu chí

+ Đối với giáo viên nhập đủ 15 tiêu chí đánh giá, Hiệu trưởng nhập đủ 18 tiêu chí đánh giá, Phó hiệu trưởng chỉ cần chọn những tiêu chí (trong số 18 tiêu chí) phù hợp với nhiệm vụ được phân công để đánh giá

+ Đối với Hiệu trưởng, phiên bản trường sẽ nhập kết quả Tự đánh giá. Kết quả đánh giá của Cấp trên sẽ thực hiện trên phiên bản Phòng

+ Đánh giá Hiệu trưởng trên phiên bản Phòng Giáo Dục tại Điều hành tác nghiệp/ 2. Quản lý cán bộ Phòng/ 2.3.  Đánh giá chuẩn Hiệu trưởng Mầm non

- Giáo viên dạy giỏi: Chọn cấp cao nhất và của năm hiện tại

- Khen thưởng: Căn cứ theo Quyết định hình thức cao nhất, năm khen thưởng

- Danh hiệu phong tặng

- Kỷ luật

Bước 4: Kích nút [Ghi] để hoàn tất

- Để sửa thông tin giáo viên, nhà trường kích biểu tượng  tương ứng với giáo viên cần sửa

- Để xóa thông tin giáo viên, nhà trường tích vào ô vuông trước tên giáo viên cần sửa và tích nút [Xóa giáo viên]

Lưu ý: Để xóa giáo viên cần phải thực hiện xóa đánh giá chuẩn NN CBQL/ GV (nếu đã nhập) và bỏ nhiệm vụ kiêm nhiệm của giáo viên (nếu có). Ngoài ra, nếu đã nhập các thông tin bên trong dấu  như: Quá trình diễn biến lương, quá trình đào tạo bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật, ... thì phải bỏ các thông tin này.