Ẩn menu
Cập nhật: 15:39, 23/7/2019
534 lượt đọc

Thống kê hạnh kiểm học sinh

Mô tả: Chức năng này hỗ trợ nhà trường thống kê số lượng, tỷ lệ % vể hạnh kiểm của học sinh toàn trường theo từng khối, từng lớp.