Ẩn menu
Cập nhật: 13:32, 22/7/2019
2174 lượt đọc

4.1.4 Tìm kiếm danh sách học sinh

4.1.4 Tìm kiếm danh sách học sinh

Mô tả: Chức năng này hỗ trợ nhà trường tìm kiếm nhanh hồ sơ học sinh dựa trên một số các thông tin như: Mã giáo viên, Họ tên giáo viên, ngày sinh, giới tính,...

Các bước thực hiện:

Bước 1: Chọn phần mềm Quản lý giáo dục Mầm non. Kích vào danh mục 4. Học sinh/4.1 Hồ sơ học sinh/4.1.4 Tìm kiếm danh sách học sinh.

Bước 2: Nhập thông tin tìm kiếm vào 1 hoặc các trường dữ liệu tương ứng.

Bước 3: Kích nút [Tìm kiếm].