Ẩn menu
Cập nhật: 15:16, 23/7/2019
1094 lượt đọc

Quản lý chuyển đến, chuyển đi, thôi học

Mô tả: Chức năng này hỗ trợ nhà trường quản lý trạng thái c học sinh khi đã chuyển đến, chuyển đi, thôi học ở các học kỳ. Cho phép thống kê theo giới tính, dân tộc và trạng thái tương ứng của học sinh.

Các bước thực hiện:

Bước 1: Tại phần mềm Quản lý giáo dục THCS. Kích vào danh mục 4. Học sinh/ 4.2 Học sinh chuyển đi, chuyển đến/ 4.2.2 Quản lý chuyển đến, chuyển đi, thôi học.

Bước 2: Kích chọn Khối, lớp, trạng thái cần thống kê.

Bước 3: Kích nút [Tìm kiếm]. Tại đây hệ thống cho phép [Xuất excel].