Ẩn menu
Cập nhật: 14:46, 2/5/2018
724 lượt đọc

2.1 Báo cáo thống kê giáo dục tiểu học (Biểu số 2-TH-Đ)

Mô tả: Giúp Bộ GDĐT thống kê và xuất báo cáo chi tiết về học sinh, đội ngũ cán bộ, giáo viên , nhân viên và cơ sở vật chất toàn Bộ GDĐT, Sở GDĐT hoặc phòng GDĐT giai đoạn đầu năm khối tiểu học.

 

 

Các bước thực hiện:

         Bước 1: Kích vào danh mục 2. Tiểu học\2.1 Báo cáo thống kê giáo dục Tiểu học (Biểu số 2-TH-Đ).

         Bước 2: Chọn Sở GDĐT, phòng GDĐT cần thống kê báo cáo.

         Bước 3: Lựa chọn biểu báo cáo Học sinh, Cán bộ nhân sự hay Cơ sở vật chất.

         Bước 4: Kích nút Tìm kiếm và nút Xuất Excel để xem và in báo cáo.