Ẩn menu
Cập nhật: 16:33, 23/7/2019
684 lượt đọc

Báo cáo tổng hợp Ngoại ngữ - Tin học

Mô tả: Chức năng này hỗ trợ nhà trường tổng hợp báo cáo số liệu cuối năm về cán bộ quản lý, giáo viên – nhân viên theo trình độ ngoại ngữ, trình độ tin học.

Các bước thực hiện: Thao tác tương tự mục 2.2.1 Báo cáo tổng hợp chung CBQL – Giáo viên.