Ẩn menu
Cập nhật: 15:45, 6/6/2018
2076 lượt đọc

Tìm kiếm hồ sơ học sinh

Mô tả: Chức năng này hỗ trợ TT GDTX tìm kiếm hồ sơ học sinh dựa theo 1 số thông tin như: Họ tên, mã học sinh, đối tượng chính sách, ...
Các bước thực hiện:
Bước 1: Chọn phần mềm Quản lý giáo dục GDTX. Kích vào danh mục 4. Học sinh/ 4.1 Hồ sơ học sinh/ 4.1.3 Tìm kiếm hồ sơ học sinh.
Bước 2: Ghi thông tin tìm kiếm vào 1 hoặc các trường dữ liệu tương ứng.
Bước 3: Kích nút [Tìm kiếm].