Ẩn menu
Cập nhật: 14:50, 2/5/2018
555 lượt đọc

1.1 Tìm kiếm trường THCS

Mô tả: Chức năng này hỗ trợ Bộ GDĐT tìm kiếm nhanh đơn vị trường THCS phân theo từng Sở GDĐT, phòng GDĐT.
Các bước thực hiện:

Bước 1: Chọn mục 1. Trường học\1.1 Tìm kiếm trường THCS.

Bước 2: Chọn Sở GDĐT có đơn vị trường cần tìm kiếm.

Bước 3: Nhập thông tin tìm kiếm như: Tên trường, Mã trường, Tên hiệu trưởng,...

Bước 4: Kích nút [Tìm kiếm].