Ẩn menu
Cập nhật: 15:17, 23/7/2019
2384 lượt đọc

Nhập tổng kết kết quả học tập

Mô tả: Chức năng này cho phép nhà trường nhập trực tiếp thông tin kết quả học tập của học sinh, bao gồm: Điểm trung bình môn HK/cả năm, kết quả xếp loại và danh hiệu thi đua.

Các bước thực hiện:

Bước 1: Tại phần mềm Quản lý giáo dục THCS, kích vào danh mục 4. Học sinh/ 4.3 Kết quả học tập rèn luyện/ 4.3.1 Nhập tổng kết kết quả học tập.

Bước 2: Kích chọn Khối/Lớp/Học kỳ.

Bước 3: Nhập trực tiếp kết quả học tập, rèn luyện của học sinh về: Điểm trung bình môn HK/cả năm, kết quả xếp loại và danh hiệu thi đua, tổng số ngày nghỉ.

 

Bước 4: Kích nút [Cập nhật] để hoàn thành