Ẩn menu
Cập nhật: 16:13, 21/4/2018
912 lượt đọc

Thống kê giáo viên theo môn dạy

Mô tả: Chức năng này hỗ trợ nhà trường thống kê số lượng giáo viên toàn trường theo từng môn dạy.