Ẩn menu
Cập nhật: 15:40, 23/7/2019
647 lượt đọc

Danh sách học sinh không xếp loại

Mô tả: Chức năng này hỗ trợ nhà trường thống kê số lượng học sinh không xếp loại của toàn trường theo từng khối, từng lớp.