Ẩn menu
Cập nhật: 9:45, 24/4/2018
1355 lượt đọc

1. Thông tin trường

Mô tả: Chức năng này hỗ trợ người dùng cập nhật đầy đủ thông tin của TT GDTX.

Cập nhật thông tin hồ sơ trường:
Hiện tại, hệ thống đã có những thông tin cơ bản cho từng TT GDTX. Mỗi đơn vị phải kiểm tra lại thông tin của trung tâm, nhập và lựa chọn bổ sung thêm các thông tin như: Thông tin của Giám đốc, SĐT, số Fax, website,.. lựa chọn thông tin tương ứng về khu vực, chính sách vùng,.. và các thông tin khác.
Các bước thực hiện như sau:
Bước 1: Chọn phần mềm Quản lý giáo dục GDTX. Kích chọn danh mục 1. Thông tin trường/ 1.1 Hồ sơ trường.
Bước 2: Cập nhật thông tin hồ sơ TT GDTX:
o Tên trung tâm: Kiểm tra tên trung tâm phải khớp với tên được ghi trên giấy quyết định thành lập trung tâm.
o Loại hình: Kích chọn loại hình của trung tâm chính xác. Ví dụ: TT GDTX công lập thì sẽ chọn loại hình là Công lập.
o Giám đốc: Nhập đầy đủ tên giám đốc.
o Số điện thoại hiệu trưởng: Nhập số điện thoại của giám đốc.
o Huyện, xã: Chọn huyện, xã theo vị trí của trung tâm.
o Điện thoại: Nhập số điện thoại của trung tâm.
o Email: Nhập thông tin email trung tâm hợp lệ. Thông tin email này liên quan đến việc cung cấp tài khoản và mật khẩu, vì vậy cần phải khai báo chính xác.
o Website: Nhập thông tin website của TT GDTX.
o Khu vực: Chọn khu vực của TT GDTX
o Chính sách vùng: Chọn chính sách vùng của TT GDTX (nếu có).
o Các thông tin có chi bộ Đảng, là trường mở rộng, ... Tích chọn nếu có.
Bước 3: Kích nút [Cập nhật] để hoàn thành.
* Lưu ý: Những trường thông tin có [...] màu đỏ là những thông tin bắt buộc, người dùng phải nhập liệu đầy đủ.