Ẩn menu
Cập nhật: 16:47, 27/4/2018
2629 lượt đọc

Cấp mật khẩu cho Phòng GD&ĐT

Mô tả: Hỗ trợ cán bộ Sở GD&ĐT cấp mật khẩu cho Phòng GD&ĐT

Các bước thực hiện:

Bước 1: Kích vào danh mục 2. Quản lý tài khoản đơn vị/2.1. Quản lý Phòng GD&ĐT

            Bước 2: Tích chọn Phòng, kích nút [Cấp mật khẩu]