Ẩn menu
Cập nhật: 15:24, 21/4/2018
1829 lượt đọc

Thống kê đội ngũ nhân sự theo vị trí việc làm

Mô tả: Chức năng này hỗ trợ nhà trường thống kê đội ngũ nhân sự theo vị trí việc làm.