Ẩn menu
Cập nhật: 16:7, 21/4/2018
8675 lượt đọc

Nhập hồ sơ nhân sự

Mô tả: Đây là cách nhập thông tin trực tiếp của từng hồ sơ cán bộ vào CSDL MN-PT.

Các bước thực hiện:

Bước 1: Chọn phần mềm Quản lý giáo dục THPT. Kích vào danh mục 3. Nhân sự/ 3.1 Hồ sơ nhân sự/ 3.1.1 Nhập hồ sơ nhân sự.

Bước 2: Trên màn hình hiển thị, kích nút [Thêm mới].

Bước 3: Nhập thông tin của giáo viên: Thông tin cá nhân; Tuyển dụng – Đảng; Trình độ chuyên môn; Thông tin lương, phụ cấp, khen thưởng, kỷ luật.

Cách nhập thông tin như sau:            

a.      Thông tin cá nhân:

 

o   Họ tên: Nhập đầy đủ họ tên theo thông tin ghi trong giấy khai sinh.

o   Ngày sinh: Nhập theo ngày sinh ghi trong giấy khai sinh.

o   Giới tính: Chọn Nam hoặc Nữ

o   Trạng thái CB: Chọn trạng thái cán bộ tương ứng với thông tin nhân sự đang công tác hoặc chuyển trường, hoặc nghỉ hưu. Mặc định là đang làm việc

o   CMTND/TCC: Nhập theo giấy chứng minh nhân dân được cấp gần nhất (hoặc thẻ căn cước nếu có)

o   Email: Nhập địa chỉ email, lưu ý email phải đúng định dạng và duy nhất.

o   Điện thoại: Nhập số điện loại, lưu ý nhập dữ liệu kiểu số.

o   Số sổ BHXH: Nhập theo Số sổ bảo hiểm xã hội chính.

o   Dân tộc: Chọn dân tộc theo thông tin ghi trong giấy khai sinh. Mặc định là dân tộc Kinh.

o   Tôn giáo: Chọn tôn giáo đang theo. Giá trị mặc định là “Không theo tôn giáo nào”

o   Quê quán: Cho phép cập nhật tuần tự từ Tỉnh/Thành phố, Quận/huyện, Phường/Xã, địa chỉ. Sau khi chọn Tỉnh/Thành phố thì Quận/huyện thuộc Tỉnh sẽ hiển thị tương ứng.

o   Là đoàn viên, là đảng viên: Tích chọn nếu có.

b.      Vị trí việc làm, TCCD (Tiêu chuẩn chức danh)

o   Vị trí việc làm: Chọn loại vị trí phụ trách của cán bộ, giáo viên

o   Nhóm chức vụ: Hiển thị theo loại vị trí việc đã chọn trên.

o   Hình thức hợp đồng: Chọn loại hình thức hợp đồng đã ký kết với đơn vị công tác có tham gia đóng bảo hiểm

o   Ngày tuyển dụng, cơ quan tuyển dụng: Ghi ngày đầu tiên và đơn vị có tham gia đóng bảo hiểm xã hội.

o   Nghề nghiệp khi được tuyển dụng: Ghi nghề nghiệp trước khi được tuyển dụng đi làm việc, ví dụ Sinh viên, học sinh, công nhân, kế toán...

o   Ngạch/hạng: Căn cứ theo Quyết định lương đang hưởng, chọn tên ngạch trong danh sách.

o   Mã số: Hiển thị theo thông tin Ngạch/hạng đã chọn ở trên.

o   Nhiệm vụ kiêm nhiệm: Tích chọn nhiệm vụ kiêm nhiệm trong danh sách nếu có.

o   Số tiết thực dạy trên tuần: Nhập tổng số tiết giáo viên dạy trên tuần.

o   Số tiết kiêm nhiệm trên tuần: Nhập tổng số tiết giáo viên dạy kiêm nhiệm trên tuần

o   Những thông tin Đã tập huấn kĩ năng sống, dạy học sinh khuyết tật học hòa nhập, dạy 1 buổi/ngày, dạy 2 buổi/ngày, chuyên trách Đoàn: Tích chọn nếu có.

c.       Phụ cấp

 

o   Mức phụ cấp thu hút nghề (%): Nhập % phụ cấp thu hút của cán bộ

o   Mức phụ cấp thâm niên (%): Nhập % phụ cấp thâm niên

o   Mức phụ cấp ưu đãi nghề (%): Nhập % phụ cấp ưu đãi nghề

o   Bậc lương: Chọn bậc lương cán bộ đang được hưởng

d.      Đào tạo, bồi dưỡng

 

o   Kết quả bồi dưỡng thường xuyên: Chọn kết quả bồi dưỡng cao nhất trong danh sách hiển thị

o   Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Chọn trình độ chuyên môn cao nhất trong danh sách hiển thị

o   Trình độ lý luận chính trị: Chọn trình độ lý luận cao nhất.

o   Trình độ quản lý giáo dục: Chọn trình độ quản lý giáo dục cao nhất

o   Ngoại ngữ: Chọn tên ngoại ngữ chính trong danh sách và trình độ ngoại ngữ tương đương, điểm ngoại ngữ tương ứng với trình độ có điểm. Đối với cán bộ có 2 ngoại ngữ trở lên thì nhập thêm thông tin ngoại ngữ và trình độ vào bảng quá trình.

o   Trình độ tin học: Chọn trình độ tin học cao nhất.

o   Chuyên ngành: Chọn chuyên ngành đào tạo cao nhất

e.       Đánh giá, phân loại

 

o   Kết quả chuẩn nghề nghiệp

o   Đánh giá viên chức

o   Giáo viên dạy giỏi: Chọn cấp cao nhất và của năm hiện tại.

o   Khen thưởng: Căn cứ theo Quyết định hình thức cao nhất, năm khen thưởng

   Bước 4: Kích nút [Ghi] để hoàn tất.

            - Để sửa thông tin giáo viên bạn kích biểu tượng hình cây bút  tương ứng với giáo viên cần sửa

            - Để xóa thông tin giáo viên, cần tích vào ô vuông trắng trước tên nhân sự cần sửa và tích nút [Xóa giáo viên].
Lưu ý: Để xóa giáo viên thì cần phải thực hiện xóa đánh giá chuẩn NN CBQL/GV (nếu đã nhập) và bỏ nhiệm vụ kiêm nhiệm của giáo viên (nếu có). Ngoài ra, nếu đã nhập các thông tin bên trong dấu   như: Diễn biến quá trình lương, quá trình đào tạo bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật,...thì phải bỏ các thông này.