Ẩn menu
Cập nhật: 16:49, 22/7/2019
398 lượt đọc

Gửi báo cáo đội ngũ

Mô tả: Chức năng này cho phép nhà trường gửi dữ liệu báo cáo cuối năm về đội ngũ lên Phòng GDĐT.
Các bước thực hiện:
Bước 1: Chọn phần mềm Báo cáo số liệu Tiểu học. Kích vào danh mục 3. Báo cáo cuối năm/ 3.3 Báo cáo đội ngũ/ 3.3.4 Gửi báo cáo đội ngũ.
Bước 2: Lựa chọn biểu báo cáo cần gửi theo các tab: 1. Tổng hợp chung, 2. Chuẩn nghề nghiệp.
Bước 3: Kích nút [Gửi dữ liệu] và xác nhận việc gửi dữ liệu.

* Lưu ý: Sau khi tổng hợp các biểu báo cáo và gửi lên Phòng GDĐT, nếu nhà trường cần gửi lại báo cáo thì kích chọn nút [Gửi yêu cầu mở khóa]. Khi đó Phòng GDĐT hỗ trợ mở khóa, nhà trường vào tổng hợp lại số liệu và gửi lại báo cáo lên Phòng GDĐT.