Ẩn menu
Cập nhật: 15:43, 2/5/2018
698 lượt đọc

1.3 Nhóm người dùng – Menu

Mô tả: Chức năng này hỗ trợ Bộ GDĐT phân quyền từng chức năng chi tiết cho nhóm người dùng theo các menu có trên phần mềm.