Ẩn menu
Cập nhật: 10:25, 24/4/2018
2619 lượt đọc

Lập báo cáo đầu năm

Mô tả: Chức năng này hỗ trợ TT GDTX tổng hợp toàn bộ mẫu biểu báo cáo số liệu giáo dục đầu năm học và gửi dữ liệu báo cáo lên Sở GDĐT. 
1.1 Báo cáo EMIS
1.1.1 Lập báo cáo đầu năm
Mô tả: Cho phép TT GDTX tổng hợp báo cáo thống kê giáo dục GDTX đầu năm học về Trường - Lớp học, học sinh, đội ngũ và ngân sách nhà nước.
Các bước thực hiện:
Bước 1: Chọn phần mềm Báo cáo số liệu GDTX. Kích vào danh mục 1. Báo cáo đầu năm học/ 1.1 Báo cáo EMIS/ 1.1.1 Lập báo cáo đầu năm.
Bước 2: Lựa chọn biểu báo cáo theo các tab: 1. Trường - Lớp học, 2. Học sinh, 3. Đội ngũ, 4. Ngân sách nhà nước.
Bước 3: Kích nút [Lấy dữ liệu] để hệ thống tự động tổng hợp số liệu dữ liệu đã nhập trong phần mềm Quản lý giáo dục GDTX.
Bước 4: Kiểm tra số liệu đã tổng hợp.

 

 

- Về Ngân sách nhà nước: TT GDTX nhập trực tiếp số liệu ngân sách nhà nước về nguồn ngân sách chi thường xuyên, ngân sách đào tạo trong nước, ngân sách đào tạo lại, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức,…