Ẩn menu
Cập nhật: 13:44, 2/5/2018
470 lượt đọc

3.1 Thống kê lớp học

Mô tả: Chức năng này hỗ trợ Bộ GDĐT thống kê, xuất báo cáo và lập biểu đồ thống kê lớp học tiểu học toàn Bộ GDĐT, Sở GDĐT hay từng Phòng GDĐT. Bộ GDĐT có thể lựa chọn báo cáo thống kê theo Sở GDĐT, Phòng GDĐT hay theo đơn vị trường.

Các bước thực hiện:

Bước 1: Chọn mục 3. Công cụ hỗ trợ\3.1 Thống kê lớp học.

Bước 2: Chọn Sở GDĐT, phòng GDĐT, trường, loại hình, …

Bước 3: Kích nút [Tìm kiếm][Xuất Excel] để xuất file báo cáo.