Ẩn menu
Cập nhật: 16:33, 23/7/2019
435 lượt đọc

Báo cáo chuẩn nghề nghiệp nhân sự

Mô tả: Chức năng này hỗ trợ nhà trường tổng hợp báo cáo số liệu cuối năm về đánh giá chuẩn nghề nghiệp cho cán bộ quản lý, giáo viên theo các tiêu chí tự đánh giá và cấp trên đánh giá.

Các bước thực hiện: Thao tác tương tự mục 2.2.1 Báo cáo tổng hợp chung CBQL – Giáo viên.